Lemaly

Všetko pre šport, relax a pohodu

troch

Téma Troch kráľov v umení a v kultúre – Ivan Gerát (editor)

 Do obchodu Cena: 38.00 EUR Kniha ponúka komplexný pohľad na vianočný motív Klaňania troch kráľov a jeho obraz v rôznych umeleckých médiách v širokom zábere od biblických čias po súčasnosť. Pri tvorbe diela sa stretli renomovaní odborníci z rôznych umenovedných…